Kas te vajate lapsehoiu teenust?
Janne lastehoid Raplas

Janne lastehoid pakub 2006 aastast  perepäevahoiu teenust. Maksimaalselt võib hoius olla kümme last. Individuaalelamu asukoht on kesklinna lähedal, Viljandi mnt. 53, Rapla. Autot on võimalik parkida värava ees olevas parklas.
Maja ümbritseb turvaline aiaga hoov, kus on lapse võimalus mängida liivakastis, turnida, veeta aega lastemängumajas ja lasta liumäelt liugu.

Majas on laste kasutada: köök-söögituba, 2 laste mängutuba, magamistuba, avar koridor

Janne lastehoid pakub turvalist ja sõbralikku keskkonda, mis annab võimaluse loovalt tegutseda, aktiivselt liikuda, teistega suhelda, samas üksinda mängida ning puhata. Meie põhiülesanne on luua perepäevahoius võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. Sealjuures soodustades emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
Selleks, et muuta Janne lastehoius viibitud aeg sisukamaks, tegeleme muuhulgas laulu, tantsu, etlemise, käelise tegevusega, loovuse arendamisega, spordiga, muusika kuulamisega ja rütmikaga.

Lapsevanem on meie jaoks partner, keda kaasatakse igapäevatöösse ja kellega jagatakse vastutust lapse arendamisel.