INFO
Usaldusväärne ja paindlik lapsehoiuteenus ja tugiisikuteenus!

Ridiradiralla OÜ pakub lastehoiuteenus, oli Sotsiaalkindlustusameti hankepartner puuetega laste tugiteenuste pakkumisel.

Meie lapsehoiuteenuse tegevusloa number on SLH000443.

Ridiradiralla OÜ missioon on tagada usaldusväärne, isikukeskne ja paindliku ajaga lastehoiu- või tugiisikuteenus ja selle vahendamine.

Meie visioon on järjepidevalt tegutsevad lastehoiud Eestimaal, usaldusväärsete lapsehoidjatega. Operatiivne tugiisikute võrgustiku toimimine.

Lastehoiud ja lapsehoidjad

Raplas  “Janne lastehoiu”- lapsehoidjad: Marina Peets, Tene Roomann, Janne Liidik, Maimu Liidik

Raplas “Raamatukogu lastehoiu” Marge Oruväli, Evelin Räis, Kati Domberg, Janne Liidik

Märjamaa lastehoiu “Mürakaru” lapsehoidjad: Airi Raidmets, Pille Leppsalu, Evelin Karpenko

Taaramäe lastehoid: Janne Liidik

Lastehoid Susila: Kristi Sirak

Lastega tegelevad   kutsetunnistusega professionaalsed lapsehoidjad.