Ettevõttest

Ettevõtte tutvustus.

Ridiradiralla OÜ tegutseb  2006 aastast, pakkudes lapsehoiuteenust. Raplas tegutseb Janne lastehoid, Keilas Pille perepäevahoid. 2011 aastal avati lastehoid Märjamaale. Järjest enam kasutatakse koduhoiuteenust. Ridiradiralla OÜ  korraldab lastele ja peredele mõeldud sündmusi- lastealasid. Arenev suund on peojuhtimine.

Rapla Maavalitsuse andis 2008 aastal   Parim ettevõtte 2008 tunnustamis üritusel Ridiradiralla OÜ auhinna “Väike ja Tubli” kategoorias.

.Väike ja Tubli 2008, ettevõtjate tunnustamisel

Ettevõtet juhib Janne Liidik, kes  on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu MTÜ www.lapsehoidjad.eu asutaja liige ja juhatuse liige olnud 2005 aastast, osaledes lapsehoidjate kutsekomisjoni töös ning koolitades lapsehoiuteenuse pakkujaid Eestis. www.alurahvaopistu.ee 2008 aastast on Janne  Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutaja liige ja juhatuse liige olnud www.naisedraplamaal.ee    2010 aastal asutati Rapla Rahvakool MTÜ eesmärgiga ergutada kogukonna elukestvat õpet. www.koolitaja.com