Isikuandmete töötlemine

Ridiradiralla OÜs on tagatud isikuandmete töötlemine viisil, mis tagab isikuandmete piisava turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise ja juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades selleks vajalikke tehnilisi ja korralduslike meetmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 sätetega.

Ridiradiralla OÜ-s on määratud andmekaitsespetsialisti ja temast on teavitatud  Andmekaitse Inspektsiooni, registreerides spetsialisti Ettevõtjaportaalis.
Isikuandmete kaitse eest vastutab: Janne Liidik, janne@lastehoid.ee

Konfidentsiaalsuse kord