Puudega laste tugiteenus

Ridiradiralla OÜ pakub tugiteenuseid puudega lastele olles Sotsiaalkindlustusameti hankepartner.

Avalduse teenuse taotlemiseks saab alla laadida. Taotlus teenuse saamiseks 2019

 

Ridiradiralla OÜ koostööpartnerid on:

   1. Hoolivus MTÜ, kontaktisik Maris Maru, telefon: 56 507 264
   2. Ulata Käsi MTÜ, kontaktisik Lea Kuik, telefon: 5 201 201
   3. Linnupojad OÜ, kontaktisik Kristi Sarapuu, telefon 51 946 711
   4. Margit Sarri FIE, telefon 56 605 339, lisaväärtus- muusikateraapia
   5. Meie Kool MTÜ, kontaktisik Kristiina Vaher, telefon 5 211 727
   6. Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing MTÜ, kontaktisik Inga Juuse, telefon 56262085
   7. Murzi Lastehoid OÜ, kontaktisik Olga Murzajeva, telefon 55 537 007, lisaväärtus- vene keele oskus.
   8. K&Arens OÜ- kontaktisik Sirli Aren, telefon 53727200
   9. Reeli Projekkt OÜ, kontaktisik Reeli Ungerson, telefon 5120446
   10. Põlvkondade maja MTÜ, Mattiase kool- kontaktisik Ave Kalmus, telefon 53495644
   11. Charity Pirital MTÜ, kontaktisik Mare Miller, telefon 56646006
   12. Grimm Sisters OÜ, kontaktisik Helen Ehandi, telefon 5222 373
   13. Enekun OÜ, kontaktisik Ene Laur, telefon 5265517
   14. Kohila Vallavalitsus, kontaktisik Triin Voodla, telefon 4 894 795
   15. Elupuutalu Ratsamatkad MTÜ, kontakt isik Margit Düüna, telefon 56710570
   16. Lapsepõlv OÜ, kontaktisik Helly Käo

 

Ridiradiralla OÜ töötajad puuetega lastele on:

  1. Anne Helme– lapsehoidja
  2. Alic Aaso – lapsehoidja
  3. Janne Liidik – lapsehoidja
  4. Tene Roomann- lapsehoidja
  5. Airi Raidmets- lapsehoidja
  6. Pille-Riin Moilanen- lapsehoidja
  7. Maimu Liidik – lapsehoidja
  8. Kadi-Kristel Muru- lapsehoidja
  9. Külli Vahtmäe- lapsehoidja
  10. Merike Lehtsalu- tugiisik
  11. Sillen Luhtoja- tugiisik
  12. Ave Kadarik- lapsehoidja
  13. Peeter Rahkemaa- lapsehoidja
  14. Marek Saumann – lapsehoidja
  15. Maris Väli – lapsehoidja
  16. Maria Mihelis- tugiisik
  17. Silvia Hüvanenn- tugiisik
  18. Karit Raidmets- tugiisik
  19. Ene Rooväli- tugiisik
  20. Merike Pajuva- tugiisik
  21. Milvi Kännola- tugiisik

Kuidas teenusele saada:

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem  avalduse sissekirjutus järgsele   kohalikule omavalitsusele, Ridiradiralla OÜ-le ehk edaspidi teenusepakkujale või otse Sotsiaalkindlustusametile.
Avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-tugiteenused
Piirkonna koordinaator teeb 30 tööpäeva jooksul  (peale avalduse kättesaamist) otsuse  teenusele suunamise kohta ja edastab otsuse lapsevanema poolt soovitud teenusepakkujale ja lapsevanemale. Avaldusi saab digitaal-allkirjastatult esitada koordinaatori e-mailile või saata postiga.
Eeldame, et lapse teenuse vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis, aga kui seal vastav märge puudub siis see ei tähenda, et laps automaatselt teenust ei saa. Sel juhul hindab koordinaator ise (olemasoleva informatsiooni põhjal) teenuse vajaduse ja suunab lapse teenusele  kuni kolmeks kuuks.  Selle aja jooksul tuleb perel rehabilitatsiooni meeskonna poole pöörduda ja paluda rehabilitatsiooni plaan üle vaadata ning vajadusel täiendada sotsiaalteenuste osa.
Laps saab  teenust kasutama hakata peale koordinaatori poolt tehtud otsuse kättesaamist.
Peale Sotsiaalkindlustusametist teenusele suunava otsuse saamist sõlmib teenuseosutaja lapsevanemaga kliendileping, kuidas laps hakkab teenust aasta jooksul (või kuni otsuse lõppemiseni) kasutama.

Lapsehoiuteenuse hüvitamine riigi poolt raske või sügava puudega lapse vanemale.
Täida vorm riigi-rahastatava-lapsehoiuteenuse-taotlus. Esita KOV-i
Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse ( sotsiaalhoolekande seadus § 252 lg 1) pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et:
1) lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;

2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine);

3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.
Raske või sügava puudega lapse vanemale hüvitab riik lapsehoiuteenuse kulusid seetõttu, et puudega lapse vanemal on tavalisest suurem hoolduskoormus ning suurem vajadus hooldamisest vaba aja järele. Puudega lapsel on teistega võrdne õigus käia lasteaias ja koolis ning lapsehoiuteenus on lapsevanema jaoks täiendav abi puudega lapse kasvatamisel. Lapsevanem võib teenust kasutada nii ööpäevase, päevase kui ka paaritunnise teenusena. Ööpäevane teenus võib sobida vanema puhkusel või lähetusel viibimise ajal. Kui teenust soovitakse saada riiklikult kehtestatud maksimaalse maksumuse määrast rohkem, katavad teenuse kulud kokkuleppel lapsevanem ja kohalik omavalitsus koos. 
Lisa info Sotsiaalministeeriumi  www.sm.ee/et/puudega-laps
Lapsevanem sõlmib teenuseosutajaga kliendilepingu ja lapse individuaalsuse kaardi.

Ridiradiralla OÜ kliendileping põhi
Lapsevanema hinnang oma lapsele

Vanemlik nõusolek, kliendilepingu lisa 1

Raikküla suvekool toimus juulis 2016. Raikküla suvekooli kava

Kehtna suvekooli toimus 8-14 augustil 2016a. Kehtna laagri kava

Sotsiaalkindlustus ameti Rapla klienditeenindus
Tallinna mnt. 14, 79513 Rapla
Infotelefon: 16106 või 612 1360
Faks: 640 8155
E-post: rapla@sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30 – 13.00

Projektiga seotud inimeste kontaktandmed:
Projektijuht: Ebeli Berkman tel: 640 8158 mob: 534 90 652
töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

Põhja piirkonna koordinaator:

Kadri Arumetsa 640 8161, 5193 6614 Kadri.Arumetsa@sotsiaalkindlustusamet.ee
töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092
tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa