Puudega laste tugiteenus

Ridiradiralla OÜ pakub tugiteenuseid puudega lastele olles Kohalikele omavalitsustele koostööpartneriks.

Kuidas teenusele saada:

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem  avalduse sissekirjutus järgsele   kohalikule omavalitsusele. Peale teenusele suunava otsuse saamist sõlmitakse kolmepoolne leping, kuidas laps hakkab teenust aasta jooksul (või kuni otsuse lõppemiseni) kasutama.

Kliendileping 2021 puudega lapse tugiteenus
Lapsevanema hinnang oma lapsele

Kliendilepingu lisa, Vanemlik nõusolek